polskiefirmy

 Zgodnie z Art. 20 Bundesdatenschutzgesetz każdy wpis może zostać usunięty lub poprawiony na wniosek osób, których dane osobowe zostały na naszej stronie zapisane. Zapisywane są jedynie następujące dane osobowe: imię i nazwisko, zawód, adres zamieszkania.

Klient wyraża zgodę na zapisanie jego danych w systemie książki branżowej. Te dane nie będą przekazywane do osób trzecich. Obowiązuje prawo niemieckie i europejskie o ochronie danych osobowych Rozporządzenie UE 2016/679.

 

Obowiązuje - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR) – rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.